"preferred method" — Słownik kolokacji angielskich

preferred method kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): woleć metoda
  1. preferred przymiotnik + method rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Local should always be the preferred method for access "mission critical" things.

powered by  eTutor logo