KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"preferred share" — Słownik kolokacji angielskich

preferred share kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): akcja uprzywilejowana
  1. preferred przymiotnik + share rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    That means the common underlying each new preferred share is worth $24.68.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo