"effective method" — Słownik kolokacji angielskich

effective method kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna metoda
  1. effective przymiotnik + method rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I know of two effective and sufficient methods - you will find others.