BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
(3) avoid, affect, pretend
Kolokacji: 3
(7) like, wish, care
Kolokacji: 4
(8) bother
Kolokacji: 2
(9) pause, speak, visit
Kolokacji: 3
(10) refuse, manage, mind, resist
Kolokacji: 4
(15) happen, come, send, emerge
Kolokacji: 5
1. look at happened = patrzeć zdarzyć się look at happened
  • Look at what has happened in the last few months alone.
  • It generally looks at what would have happened without the project.
  • People never look at what would have happened if we had done nothing.
  • Look at what happened to those two Americans the other day.
  • Just look at what had happened to her own brother.
  • Just look at what happened in the last two weeks of December.
  • Just look at what has happened in the past year.
  • Look at what happened from every side and consider all the other ways it could have gone.
  • They are not looking back at what happened in the past.
  • The interesting issue is to look at why that fall has happened.
2. come out looking = wychodzić patrząc come out looking
3. send to look = wyślij by patrzeć send to look
4. happen to look = zdarzać się patrzeć happen to look
5. emerge looking = pojawiać się patrząc emerge looking
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.