BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"look at happened" — Słownik kolokacji angielskich

look at happened kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzeć zdarzyć się
  1. happen czasownik + look czasownik
    Zwykła kolokacja

    Look at what has happened in the last few months alone.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo