"lie" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lie rzeczownik

lie + rzeczownik
Kolokacji: 7
Lie group • Lie algebra • lie detector • lie detector test • lie detection • ...
lie + czasownik
Kolokacji: 7
lie comes • lie says • lie tells • lie makes • lie goes • ...
czasownik + lie
Kolokacji: 12
tell lies • believe one's lies • give the lie • spread lies • hear lies • ...
przymiotnik + lie
Kolokacji: 84
big lie • white lie • outright lie • future lie • little lie • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(2) white, single
Kolokacji: 2
(3) outright, flat
Kolokacji: 2
(4) future, old, flat-out
Kolokacji: 3
(5) True, direct, plain
Kolokacji: 3
(9) secret, magic
Kolokacji: 2
(10) bald-faced, barefaced
Kolokacji: 2
(12) elaborate, fantastic
Kolokacji: 2
(14) plausible, convincing
Kolokacji: 2
(15) grave, dangerous, harmless
Kolokacji: 3
(16) damnable, damn, Damned
Kolokacji: 3
1. damnable lie = godne potępienia kłamstwo damnable lie
2. damn lie = cholerne kłamstwo damn lie
  • "I knew that story about the toothache was a damn lie."
  • If I ever said such a thing, it was a damn lie.
  • "It's a damn lie," he said of the suggestion that he was a Communist.
  • Miller snapped back: "That's a damn lie and you know it!"
  • That comment troubled me; should it be damn lies or damned lies?
  • I yelled back at him, "That's a damn lie, an' you know it!
  • Link snorted "That's a damn lie and you know it."
  • "Who ever says I have not tells a damn lie," Stoudenmire roared.
  • "And he's one big ything 1 learned in Genetics 101 was a damn lie."
3. Damned Lie = Potępieńcy kłamać Damned Lie
(17) key, necessary
Kolokacji: 2
(19) polite, noble
Kolokacji: 2
(20) stupid, clever, clumsy
Kolokacji: 3
(21) bare-faced, bold-faced
Kolokacji: 2
przyimek + lie
Kolokacji: 10
of lies • with lies • to lies • on lies • in a lie • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.