"damn lie" — Słownik kolokacji angielskich

damn lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cholerne kłamstwo
  1. damn przymiotnik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I knew that story about the toothache was a damn lie."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo