"damnable lie" — Słownik kolokacji angielskich

damnable lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): godne potępienia kłamstwo
  1. damnable przymiotnik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    'That is nothing but a damnable lie,' Bannerman said slowly and clearly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo