"Damned Lie" — Słownik kolokacji angielskich

Damned Lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Potępieńcy kłamać
  1. damned przymiotnik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Silver also maintained and further developed PECOTA as well as wrote a weekly column under the heading "Lies, Damned Lies".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo