BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"idea" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

idea rzeczownik

rzeczownik + idea
Kolokacji: 44
story idea • business idea • design idea • core idea • gift idea • ...
idea + rzeczownik
Kolokacji: 4
idea man • Idea Factory • Idea Record • idea generation
idea + czasownik
Kolokacji: 174
idea originates • idea appeals • idea occurs • idea strikes • idea seems • idea comes • idea influences • idea begins • idea works • ...
czasownik + idea
Kolokacji: 176
share ideas • exchange ideas • incorporate ideas • express ideas • offer ideas • borrow ideas • bring ideas • spread ideas • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 85
1. share ideas = dzielić się pomysłami share ideas
2. exchange ideas = wymieniać pomysły exchange ideas
6. borrow ideas = zapożycz pomysły borrow ideas
8. spread ideas = pomysły rozprzestrzeniania spread ideas
11. turn one's ideas = obracać się czyjś pomysły turn one's ideas
12. represent ideas = przedstaw pomysły represent ideas
13. provide ideas = dostarcz pomysły provide ideas
14. generate ideas = wytwórz pomysły generate ideas
15. submit ideas = przedłóż pomysły submit ideas
  • No one has come up with a better idea since then.
  • She might have even come up with the idea in the first place.
  • They came up with the idea, what did the form teacher do?
  • Coming up with the idea turned out to be the most difficult part.
  • You want to be the first to come up with the idea.
  • By 1997, other people had come up with the same idea.
  • Will you come up with an idea how to do it?
  • You've come up with an idea on how to make yourself big money.
  • She has come up with a new idea: a reading hour for children.
  • If they come up with a good idea, we use it.
17. contain ideas = zawieraj pomysły contain ideas
19. hear one's ideas = słyszeć czyjś pomysły hear one's ideas
20. need ideas = pomysły potrzeby need ideas
21. formulate ideas = sformułuj pomysły formulate ideas
25. dismiss the idea = odrzuć pomysł dismiss the idea
27. endorse the idea = udziel poparcia pomysłowi endorse the idea
29. combine ideas = pomysły kombajnu combine ideas
33. oppose the idea = sprzeciw się pomysłowi oppose the idea
36. resist the idea = oprzyj się pomysłowi resist the idea
41. hate the idea = nie cierp pomysł hate the idea
42. idea is adopted = pomysł jest adoptowany idea is adopted
43. form an idea = wyrób sobie pomysł form an idea
44. produce ideas = opracuj pomysły produce ideas
48. love the idea = lubić pomysł love the idea
49. idea is born = pomysł zrodzi się idea is born
51. try ideas = spróbuj pomysłów try ideas
54. push the idea = wylansuj pomysł push the idea
55. get the idea = pojąć coś, zrozumieć coś, rozumieć jakiś koncept get the idea
59. idea is based = pomysł jest oparty idea is based
60. pursue the idea = dąż do pomysłu pursue the idea
62. hold ideas = wyznaj pomysły hold ideas
64. welcome the idea = przywitaj pomysł welcome the idea
65. publish one's ideas = wydawać czyjś pomysły publish one's ideas
66. change one's ideas = zmiana czyjś pomysły change one's ideas
67. raise the idea = podnieś pomysł raise the idea
70. listen to one's ideas = odsłuchać czyjś pomysły listen to one's ideas
75. idea is seen = pomysł jest zobaczony idea is seen
77. translate ideas = przetłumacz pomysły translate ideas
78. call the idea = zadzwoń do pomysłu call the idea
79. make the idea = marki pomysł make the idea
przymiotnik + idea
Kolokacji: 389
good idea • bad idea • great idea • better idea • whole idea • original idea • basic idea • bright idea • faint idea • slight idea • ...
przyimek + idea
Kolokacji: 27
of ideas • that idea • between ideas • for ideas • without any idea • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.