BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"come up with the idea" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "come up with the idea" po angielsku

czasownik
 1. wpaść na pomysł
  I came up with this idea yesterday. (Wpadłem na ten pomysł wczoraj.)
  Have you come up with any ideas yet? (Wpadłeś już na jakieś pomysły?)
  She rarely comes up with good ideas. (Ona rzadko wpada na dobre pomysły.)
  link synonim: hit on an idea

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"come up with the idea" — Słownik kolokacji angielskich

come up with the idea kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystaraj się o pomysł
 1. come czasownik + idea rzeczownik
  Silna kolokacja

  No one has come up with a better idea since then.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo