MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"like one's idea" — Słownik kolokacji angielskich

like one's idea kolokacja
Popularniejsza odmiana: like the idea
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak czyjś pomysł
  1. like czasownik + idea rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I don't like the idea of being away from him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo