MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"like the idea" — Słownik kolokacji angielskich

like the idea kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak pomysł
  1. like czasownik + idea rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I don't like the idea of being away from him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo