"contribute ideas" — Słownik kolokacji angielskich

contribute ideas kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wnieś pomysły
  1. contribute czasownik + idea rzeczownik
    Silna kolokacja

    I would like to thank all those who have contributed their work and ideas.

powered by  eTutor logo