BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"highlight" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

highlight czasownik

highlight + rzeczownik
Kolokacji: 63
highlight issues • highlight the importance • highlight the need • highlight the fact • highlight the problems • ...
highlight + przyimek
Kolokacji: 22
highlighted by • highlighted in • highlight with • highlight on • highlight from • ...
highlight + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
further highlight • specifically highlight • simply highlight • particularly highlight • clearly highlight • ...

highlight rzeczownik

rzeczownik + highlight
Kolokacji: 6
highlight of one's career • highlight of the album • highlight of one's visit • highlight of one's life • highlight of the season • ...
highlight + rzeczownik
Kolokacji: 7
highlight reel • highlight film • highlight show • highlight video • highlight tape • ...
highlight + czasownik
Kolokacji: 4
Highlight includes • highlight comes • highlight occurs • highlight wins
przymiotnik + highlight
Kolokacji: 15
major highlight • main highlight • real highlight • only highlight • big highlight • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.