BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"highlighted by" — Słownik kolokacji angielskich

highlighted by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podkreślony przez
  1. highlight czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    A key point, and the first one highlighted by the authors.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo