BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"highlighted in" — Słownik kolokacji angielskich

highlighted in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podkreślony w
  1. highlight czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    To be sure, many of the problems highlighted in the report have been known for years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo