BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"highlight with" — Słownik kolokacji angielskich

highlight with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podkreślać z
  1. highlight czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Impact players are highlighted in game with a star above their heads.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo