Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"highlight" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

highlight czasownik

highlight + rzeczownik
Kolokacji: 63
highlight issues • highlight the importance • highlight the need • highlight the fact • highlight the problems • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. highlight issues = kwestie znajdujące się w centrum uwagi highlight issues
3. highlight the need = podkreślaj zapotrzebowanie highlight the need
8. highlight aspects = aspekty najważniejszego wydarzenia highlight aspects
9. highlight areas = obszary znajdujące się w centrum uwagi highlight areas
10. highlight ways = drogi najważniejszego wydarzenia highlight ways
11. highlight features = cechy najważniejszego wydarzenia highlight features
highlight + przyimek
Kolokacji: 22
highlighted by • highlighted in • highlight with • highlight on • highlight from • ...
highlight + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
further highlight • specifically highlight • simply highlight • particularly highlight • clearly highlight • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.