KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"highlight" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

highlight czasownik

highlight + rzeczownik
Kolokacji: 63
highlight issues • highlight the importance • highlight the need • highlight the fact • highlight the problems • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. highlight issues = kwestie znajdujące się w centrum uwagi highlight issues
  • Clarke said the case highlights the importance of players coming forward with information.
  • A recent study has highlighted the importance of this research.
  • Space over time orientation highlights the importance of the past.
  • We shall continue to highlight the importance of these issues.
  • The report highlights the importance of development and cooperation, but should be even more specific.
  • From my perspective this highlights the importance of nuclear power.
  • I would like to highlight the importance of two things.
  • The report highlights the importance of the Internet in political debate.
  • Above all, we must highlight the importance of preventing the disease.
  • I would also like to highlight the importance of expanding the tax base in these countries.
3. highlight the need = podkreślaj zapotrzebowanie highlight the need
8. highlight aspects = aspekty najważniejszego wydarzenia highlight aspects
9. highlight areas = obszary znajdujące się w centrum uwagi highlight areas
10. highlight ways = drogi najważniejszego wydarzenia highlight ways
11. highlight features = cechy najważniejszego wydarzenia highlight features
highlight + przyimek
Kolokacji: 22
highlighted by • highlighted in • highlight with • highlight on • highlight from • ...
highlight + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
further highlight • specifically highlight • simply highlight • particularly highlight • clearly highlight • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.