BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"highlight" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

highlight rzeczownik

rzeczownik + highlight
Kolokacji: 6
highlight of one's career • highlight of the album • highlight of one's visit • highlight of one's life • highlight of the season • ...
highlight + rzeczownik
Kolokacji: 7
highlight reel • highlight film • highlight show • highlight video • highlight tape • ...
highlight + czasownik
Kolokacji: 4
Highlight includes • highlight comes • highlight occurs • highlight wins
przymiotnik + highlight
Kolokacji: 15
major highlight • main highlight • real highlight • only highlight • big highlight • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.