BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"highlight of one's career" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najważniejsze wydarzenie z czyjś kariera
  1. career rzeczownik + highlight rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She has always said that was the highlight of her career.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo