BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"hide" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hide czasownik

hide + rzeczownik
Kolokacji: 133
hide places • hide things • hide one's face • hide one's identity • hide one's body • hide one's feelings • hide one's eyes • hide money • ...
czasownik + hide
Kolokacji: 22
try to hide • want to hide • manage to hide • use to hide • go to hide • ...
hide + przyimek
Kolokacji: 51
hide from • hide behind • hide under • hide out • hidden beneath • hidden inside • hidden within • hidden among • ...
hide + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 62
hidden away • hidden somewhere • completely hidden • well hidden • hide behind • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.