"hide one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

hide one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukrywać się czyjś oczy
  1. hide czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Often those hiding their eyes will be surprised the first time it is done to the class.

    Podobne kolokacje: