ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"garden" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

garden rzeczownik

rzeczownik + garden
Kolokacji: 155
Covent Garden • vegetable garden • Rose Garden • flower garden • sculpture garden • Winter Garden • Boston Garden • kitchen garden • ...
garden + rzeczownik
Kolokacji: 168
garden center • garden hose • garden plant • garden path • garden designer • Garden City • garden wall • garden party • garden design • ...
garden + czasownik
Kolokacji: 60
garden contains • garden includes • surrounded by gardens • garden grows • garden features • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(6) say, represent
Kolokacji: 2
(7) overlook, lie
Kolokacji: 2
1. garden serves = serwy ogrodowe garden serves
2. garden occupies = ogród zajmuje garden occupies
3. garden specializing = specjalizowanie się ogrodowe garden specializing
4. garden runs = ogród przebiega garden runs
5. garden uses = ogród używa garden uses
6. garden fills = wystarczające ilości ogrodowe garden fills
7. garden tends = ogród skłania się garden tends
(9) lay, bloom, shed, plant
Kolokacji: 4
(10) inspire, reflect
Kolokacji: 2
(11) beckon, host, attract
Kolokacji: 3
czasownik + garden
Kolokacji: 80
include gardens • play at Madison Garden • tend one's garden • garden filled • garden surrounded • plant a garden • overlook the garden • ...
przymiotnik + garden
Kolokacji: 200
botanical garden • formal garden • walled garden • beautiful garden • Japanese garden • Secret Garden • lush garden • front garden • ...
przyimek + garden
Kolokacji: 23
at Madison Garden • with gardens • including gardens • for gardens • by gardens • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.