"garden" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

garden rzeczownik

rzeczownik + garden
Kolokacji: 155
Covent Garden • vegetable garden • Rose Garden • flower garden • sculpture garden • Winter Garden • Boston Garden • kitchen garden • ...
garden + rzeczownik
Kolokacji: 168
garden center • garden hose • garden plant • garden path • garden designer • Garden City • garden wall • garden party • garden design • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
1. garden center = centrum ogrodnicze, sklep ogrodniczy garden center
2. garden area = obszar ogrodu garden area
3. garden apartment = mieszkanie z wyjściem do ogrodu garden apartment
4. garden room = pokój ogrodowy garden room
5. garden shed = komórka w ogrodzie na narzędzia garden shed
6. garden space = przestrzeń ogrodowa garden space
7. garden house = dom ogrodniczy garden house
8. garden courtyard = dziedziniec ogrodowy garden courtyard
9. Winter Garden Theater = Ogród zimowy Scena Winter Garden Theater
10. garden restaurant = restauracja ogrodnicza garden restaurant
11. garden court = sąd ogrodniczy garden court
12. Garden Cafe = Kawiarnia ogrodnicza Garden Cafe
13. Covent Garden Theater = Covent Scena ogrodnicza Covent Garden Theater
14. Garden Theater = Scena ogrodnicza Garden Theater
15. Garden floor = Podłoga ogrodowa Garden floor
16. garden structure = struktura ogrodowa garden structure
17. Garden State Arts Center = Państwo ogrodowe Sztuka Centrum Garden State Arts Center
18. garden nursery = żłobek ogrodniczy garden nursery
19. garden antique = antyk ogrodowy garden antique
20. Garden Inn = Gospoda ogrodnicza Garden Inn
(8) party, crowd, Gates
Kolokacji: 3
(9) Merit, supply, use, chore
Kolokacji: 4
(12) tour, flower, Festival, Bloom
Kolokacji: 4
(15) setting, scene, view, Tomb
Kolokacji: 4
(18) writer, history, historian
Kolokacji: 3
(21) chair, president
Kolokacji: 2
(22) vegetable, salad, pea, herb
Kolokacji: 4
(23) pest, folly
Kolokacji: 2
(24) seed, rose, shrub, tree
Kolokacji: 4
(26) pond, pool
Kolokacji: 2
(27) fertilizer, complex, hybrid
Kolokacji: 3
(28) sculpture, statue
Kolokacji: 2
(29) waste, debris
Kolokacji: 2
(30) Ring, weed, escapee
Kolokacji: 3
(33) tractor, cart
Kolokacji: 2
(34) glove, slug
Kolokacji: 2
(35) snail, Warbler, bird
Kolokacji: 3
(36) Palace, villa, cottage
Kolokacji: 3
(37) sprayer, sprinkler, mulch
Kolokacji: 3
garden + czasownik
Kolokacji: 60
garden contains • garden includes • surrounded by gardens • garden grows • garden features • ...
czasownik + garden
Kolokacji: 80
include gardens • play at Madison Garden • tend one's garden • garden filled • garden surrounded • plant a garden • overlook the garden • ...
przymiotnik + garden
Kolokacji: 200
botanical garden • formal garden • walled garden • beautiful garden • Japanese garden • Secret Garden • lush garden • front garden • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.