"garden" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

garden rzeczownik

rzeczownik + garden
Kolokacji: 155
Covent Garden • vegetable garden • Rose Garden • flower garden • sculpture garden • Winter Garden • Boston Garden • kitchen garden • ...
garden + rzeczownik
Kolokacji: 168
garden center • garden hose • garden plant • garden path • garden designer • Garden City • garden wall • garden party • garden design • ...
garden + czasownik
Kolokacji: 60
garden contains • garden includes • surrounded by gardens • garden grows • garden features • ...
czasownik + garden
Kolokacji: 80
include gardens • play at Madison Garden • tend one's garden • garden filled • garden surrounded • plant a garden • overlook the garden • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
3. tend one's garden = skłaniać się czyjś ogród tend one's garden
4. garden filled = ogród napełnił się garden filled
5. garden surrounded = ogród otoczył garden surrounded
10. hold at Madison Garden = trzymaj przy Madison Garden hold at Madison Garden
13. come to Madison Garden = przyjdź na Madison Garden come to Madison Garden
16. return to Madison Garden = powrót do Madison Garden return to Madison Garden
17. perform at Madison Garden = wykonaj przy Madison Garden perform at Madison Garden
18. feature gardens = ogrody cechy feature gardens
19. take at Madison Garden = weź przy Madison Garden take at Madison Garden
21. own Madison Garden = posiadać Madisona Ogród own Madison Garden
23. hold in Madison Garden = ukryj Madison Garden hold in Madison Garden
24. make a garden = marki ogród make a garden
przymiotnik + garden
Kolokacji: 200
botanical garden • formal garden • walled garden • beautiful garden • Japanese garden • Secret Garden • lush garden • front garden • ...
przyimek + garden
Kolokacji: 23
at Madison Garden • with gardens • including gardens • for gardens • by gardens • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.