ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"garden" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

garden rzeczownik

rzeczownik + garden
Kolokacji: 155
Covent Garden • vegetable garden • Rose Garden • flower garden • sculpture garden • Winter Garden • Boston Garden • kitchen garden • ...
garden + rzeczownik
Kolokacji: 168
garden center • garden hose • garden plant • garden path • garden designer • Garden City • garden wall • garden party • garden design • ...
garden + czasownik
Kolokacji: 60
garden contains • garden includes • surrounded by gardens • garden grows • garden features • ...
czasownik + garden
Kolokacji: 80
include gardens • play at Madison Garden • tend one's garden • garden filled • garden surrounded • plant a garden • overlook the garden • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
6. return to Madison Garden = powrót do Madison Garden return to Madison Garden
7. make a garden = marki ogród make a garden
9. make at Madison Garden = rzuć się na Madison Garden make at Madison Garden
10. bring to Madison Garden = przynieś Madisonowi Ogród bring to Madison Garden
11. set in gardens = zbiór w ogrodach set in gardens
12. begin at Madison Garden = zacznij przy Madison Garden begin at Madison Garden
13. garden is constructed = ogród jest skonstruowany garden is constructed
14. make in the garden = zrób w ogrodzie make in the garden
15. garden is restored = ogród jest przywrócony garden is restored
16. buy Madison Garden = kup dla Madisona Ogród buy Madison Garden
18. play Madison Garden = gra Madison Ogród play Madison Garden
19. build with gardens = zbuduj z ogrodami build with gardens
20. garden set = zbiór ogrodowy garden set
21. garden adorned = ogród ozdobił garden adorned
(7) design, mean, inspire
Kolokacji: 3
(10) add, say
Kolokacji: 2
(11) beat, defeat
Kolokacji: 2
(12) publish, dot
Kolokacji: 2
(13) fight, protect
Kolokacji: 2
przymiotnik + garden
Kolokacji: 200
botanical garden • formal garden • walled garden • beautiful garden • Japanese garden • Secret Garden • lush garden • front garden • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.