ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"garden" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

garden rzeczownik

rzeczownik + garden
Kolokacji: 155
Covent Garden • vegetable garden • Rose Garden • flower garden • sculpture garden • Winter Garden • Boston Garden • kitchen garden • ...
garden + rzeczownik
Kolokacji: 168
garden center • garden hose • garden plant • garden path • garden designer • Garden City • garden wall • garden party • garden design • ...
garden + czasownik
Kolokacji: 60
garden contains • garden includes • surrounded by gardens • garden grows • garden features • ...
czasownik + garden
Kolokacji: 80
include gardens • play at Madison Garden • tend one's garden • garden filled • garden surrounded • plant a garden • overlook the garden • ...
przymiotnik + garden
Kolokacji: 200
botanical garden • formal garden • walled garden • beautiful garden • Japanese garden • Secret Garden • lush garden • front garden • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 38
(6) Secret, dark, sunlit, hidden
Kolokacji: 4
(8) front, rear
Kolokacji: 2
2. historic garden = pradawny ogród historic garden
4. early garden = wczesny ogród early garden
5. ancient garden = starożytny ogród ancient garden
6. medieval garden = średniowieczny ogród medieval garden
7. present garden = obecny ogród present garden
(13) new, original, modern
Kolokacji: 3
(14) rural, urban, municipal
Kolokacji: 3
(16) terraced, British
Kolokacji: 2
(18) outdoor, indoor, open-air
Kolokacji: 3
(19) ornamental, manicured
Kolokacji: 2
(23) Chinese, Hawaiian
Kolokacji: 2
(25) royal, imperial, Edwardian
Kolokacji: 3
(26) tiny, miniature
Kolokacji: 2
(27) big, bountiful, fertile
Kolokacji: 3
(28) suburban, communal, common
Kolokacji: 3
(34) shady, shaded
Kolokacji: 2
(41) fragrant, scented
Kolokacji: 2
(42) Oriental, Western, tangled
Kolokacji: 3
(43) colorful, picturesque
Kolokacji: 2
(44) circular, square, rectangular
Kolokacji: 3
(45) herbal, weedy
Kolokacji: 2
(46) veritable, real
Kolokacji: 2
(47) Australian, fungal
Kolokacji: 2
(48) five-acre, four-acre
Kolokacji: 2
(49) edible, sustainable
Kolokacji: 2
przyimek + garden
Kolokacji: 23
at Madison Garden • with gardens • including gardens • for gardens • by gardens • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.