ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"garden" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

garden rzeczownik

rzeczownik + garden
Kolokacji: 155
Covent Garden • vegetable garden • Rose Garden • flower garden • sculpture garden • Winter Garden • Boston Garden • kitchen garden • ...
garden + rzeczownik
Kolokacji: 168
garden center • garden hose • garden plant • garden path • garden designer • Garden City • garden wall • garden party • garden design • ...
garden + czasownik
Kolokacji: 60
garden contains • garden includes • surrounded by gardens • garden grows • garden features • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. garden looks = ogród wygląda garden looks
2. garden covers = ogród przykrywa garden covers
3. garden begins = ogród zaczyna się garden begins
4. garden goes = ogród idzie garden goes
5. garden comes = ogród przychodzi garden comes
7. garden seems = ogród wydaje się garden seems
8. garden needs = ogród potrzebuje garden needs
9. garden consists = ogród składa się garden consists
10. garden appears = ogród pojawia się garden appears
11. garden extends = ogród poszerza garden extends
12. garden comprises = ogród zawiera garden comprises
13. garden stands = ogród stoi garden stands
14. garden remains = ogród pozostaje garden remains
15. garden rises = ogród powstaje garden rises
16. garden falls = ogród upada garden falls
(6) say, represent
Kolokacji: 2
(7) overlook, lie
Kolokacji: 2
(9) lay, bloom, shed, plant
Kolokacji: 4
(10) inspire, reflect
Kolokacji: 2
(11) beckon, host, attract
Kolokacji: 3
czasownik + garden
Kolokacji: 80
include gardens • play at Madison Garden • tend one's garden • garden filled • garden surrounded • plant a garden • overlook the garden • ...
przymiotnik + garden
Kolokacji: 200
botanical garden • formal garden • walled garden • beautiful garden • Japanese garden • Secret Garden • lush garden • front garden • ...
przyimek + garden
Kolokacji: 23
at Madison Garden • with gardens • including gardens • for gardens • by gardens • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.