"garden" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

garden rzeczownik

rzeczownik + garden
Kolokacji: 155
Covent Garden • vegetable garden • Rose Garden • flower garden • sculpture garden • Winter Garden • Boston Garden • kitchen garden • ...
garden + rzeczownik
Kolokacji: 168
garden center • garden hose • garden plant • garden path • garden designer • Garden City • garden wall • garden party • garden design • ...
garden + czasownik
Kolokacji: 60
garden contains • garden includes • surrounded by gardens • garden grows • garden features • ...
czasownik + garden
Kolokacji: 80
include gardens • play at Madison Garden • tend one's garden • garden filled • garden surrounded • plant a garden • overlook the garden • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. garden surrounded = ogród otoczył garden surrounded
3. garden located = ogród zlokalizował garden located
4. garden bordered = ogród przylegał garden bordered
(7) design, mean, inspire
Kolokacji: 3
(10) add, say
Kolokacji: 2
(11) beat, defeat
Kolokacji: 2
(12) publish, dot
Kolokacji: 2
(13) fight, protect
Kolokacji: 2
przymiotnik + garden
Kolokacji: 200
botanical garden • formal garden • walled garden • beautiful garden • Japanese garden • Secret Garden • lush garden • front garden • ...
przyimek + garden
Kolokacji: 23
at Madison Garden • with gardens • including gardens • for gardens • by gardens • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.