"pleasant garden" — Słownik kolokacji angielskich

pleasant garden kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjemny ogród
  1. pleasant przymiotnik + garden rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The final act takes place in the pleasant gardens.

    Podobne kolokacje: