"lovely garden" — Słownik kolokacji angielskich

lovely garden kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uroczy ogród
  1. lovely przymiotnik + garden rzeczownik
    Silna kolokacja

    There is a lovely large garden for lunch or dinner.

    Podobne kolokacje:

podobne do "lovely garden" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lovely garden" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom