"future" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

future rzeczownik

rzeczownik + future
Kolokacji: 38
energy future • oil future • cattle future • future of one's children • Wheat future • ...
future + rzeczownik
Kolokacji: 21
futures contract • futures market • futures price • futures exchange • Commodity Futures Trading Commission • ...
future + czasownik
Kolokacji: 32
future depends • future looks • future holds • future lies • future brings • ...
czasownik + future
Kolokacji: 71
secure one's future • decide one's future • invest in one's future • ensure one's future • plan one's future • put one's future • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. secure one's future = zabezpieczać czyjś przyszłość secure one's future
2. decide one's future = decydować czyjś przyszłość decide one's future
3. invest in one's future = inwestować czyjś przyszłość invest in one's future
4. ensure one's future = zapewniać czyjś przyszłość ensure one's future
5. plan one's future = wiązać przyszłość (z czymś) plan one's future
6. put one's future = kłaść czyjś przyszłość put one's future
8. shape the future = kształtować przyszłość shape the future
10. face a future = wychodź na przyszłość face a future
13. build a future = zbuduj przyszłość build a future
14. contemplate one's future = rozważać czyjś przyszłość contemplate one's future
16. ask about one's future = pytać czyjś przyszłość ask about one's future
19. make one's future = robić czyjś przyszłość make one's future
20. raise about the future = podnieś o przyszłości raise about the future
przymiotnik + future
Kolokacji: 99
near future • foreseeable future • bright future • immediate future • uncertain future • better future • distant future • long-term future • ...
przyimek + future
Kolokacji: 17
about the future • into the future • toward the future • in the future • for the future • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.