"future" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

future rzeczownik

rzeczownik + future
Kolokacji: 38
energy future • oil future • cattle future • future of one's children • Wheat future • ...
future + rzeczownik
Kolokacji: 21
futures contract • futures market • futures price • futures exchange • Commodity Futures Trading Commission • ...
future + czasownik
Kolokacji: 32
future depends • future looks • future holds • future lies • future brings • ...
czasownik + future
Kolokacji: 71
secure one's future • decide one's future • invest in one's future • ensure one's future • plan one's future • put one's future • ...
przymiotnik + future
Kolokacji: 99
near future • foreseeable future • bright future • immediate future • uncertain future • better future • distant future • long-term future • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. near future = najbliższa przyszłość near future
2. foreseeable future = bliska przyszłość foreseeable future
3. bright future = wspaniała przyszłość bright future
4. immediate future = najbliższa przyszłość immediate future
5. better future = dobra przyszłość better future
6. uncertain future = niepewne jutro uncertain future
7. distant future = odległa przyszłość distant future
8. long-term future = długoterminowa przyszłość long-term future
9. political future = polityczna przyszłość political future
10. economic future = gospodarcza przyszłość economic future
11. financial future = finansowa przyszłość financial future
12. possible future = możliwa przyszłość possible future
13. far future = daleko przyszły far future
14. sustainable future = zrównoważona przyszłość sustainable future
15. new future = nowa przyszłość new future
16. promising future = obiecując przyszłość promising future
17. prosperous future = dobrze prosperująca przyszłość prosperous future
18. not-too-distant future = not-too-distant przyszłość not-too-distant future
19. great future = wspaniała przyszłość great future
20. secure future = bezpieczna przyszłość secure future
21. bleak future = marna przyszłość bleak future
22. whole future = cała przyszłość whole future
23. alternate future = kolejna przyszłość alternate future
24. indefinite future = niejasna przyszłość indefinite future
25. different future = inna przyszłość different future
26. glorious future = cudowna przyszłość glorious future
przyimek + future
Kolokacji: 17
about the future • into the future • toward the future • in the future • for the future • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.