"future" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

future rzeczownik

rzeczownik + future
Kolokacji: 38
energy future • oil future • cattle future • future of one's children • Wheat future • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. energy future = przyszłość energetyczna energy future
2. oil future = przyszłość naftowa oil future
3. future of one's children = przyszłość z czyjś dzieci future of one's children
4. cattle future = przyszłość dla bydła cattle future
5. Wheat future = Przyszłość pszenna Wheat future
6. stock index future = przyszłość indeksu giełdowego stock index future
7. Gold future = Przyszłość złota Gold future
9. pork future = przyszłość wieprzowa pork future
10. index future = przyszłość indeksowa index future
future + rzeczownik
Kolokacji: 21
futures contract • futures market • futures price • futures exchange • Commodity Futures Trading Commission • ...
future + czasownik
Kolokacji: 32
future depends • future looks • future holds • future lies • future brings • ...
czasownik + future
Kolokacji: 71
secure one's future • decide one's future • invest in one's future • ensure one's future • plan one's future • put one's future • ...
przymiotnik + future
Kolokacji: 99
near future • foreseeable future • bright future • immediate future • uncertain future • better future • distant future • long-term future • ...
przyimek + future
Kolokacji: 17
about the future • into the future • toward the future • in the future • for the future • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.