"future" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

future rzeczownik

rzeczownik + future
Kolokacji: 38
energy future • oil future • cattle future • future of one's children • Wheat future • ...
future + rzeczownik
Kolokacji: 21
futures contract • futures market • futures price • futures exchange • Commodity Futures Trading Commission • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. futures contract = kontrakt terminowy (instrument finansowy) futures contract
2. futures market = rynek transakcji terminowych futures market
3. futures price = cena transakcji terminowych futures price
5. Commodity Futures Trading Commission = Terminowe kontrakty towarowe Handel Komisja Commodity Futures Trading Commission
future + czasownik
Kolokacji: 32
future depends • future looks • future holds • future lies • future brings • ...
czasownik + future
Kolokacji: 71
secure one's future • decide one's future • invest in one's future • ensure one's future • plan one's future • put one's future • ...
przymiotnik + future
Kolokacji: 99
near future • foreseeable future • bright future • immediate future • uncertain future • better future • distant future • long-term future • ...
przyimek + future
Kolokacji: 17
about the future • into the future • toward the future • in the future • for the future • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.