"futures price" — Słownik kolokacji angielskich

futures price kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cena transakcji terminowych
  1. future rzeczownik + price rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At the close of business on day 1, the futures price has risen to 1100.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo