Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"decide one's future" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): decydować czyjś przyszłość
  1. decide czasownik + future rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Brown said he needed to take time off before deciding his future.

powered by  eTutor logo