"secure one's future" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabezpieczać czyjś przyszłość
  1. secure czasownik + future rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The point at issue was how best to secure its future.

podobne do "secure one's future" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "secure one's future" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo