"invest in one's future" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inwestować czyjś przyszłość
  1. invest czasownik + future rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We'll do what it takes to invest in America's future.

    Podobne kolokacje:

podobne do "invest in one's future" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "invest in one's future" po angielsku

rzeczownik
czasownik

powered by  eTutor logo