BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"ensure one's future" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapewniać czyjś przyszłość
  1. ensure czasownik + future rzeczownik
    Silna kolokacja

    To ensure their children's future, thousands of Filipinos buy education plans.

powered by  eTutor logo