14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"evening" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

evening rzeczownik

rzeczownik + evening
Kolokacji: 33
Friday evening • Saturday evening • Sunday evening • Thursday evening • Wednesday evening • Tuesday evening • Monday evening • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
2. winter evening = zimowy wieczór winter evening
3. spring evening = wieczór wiosenny spring evening
4. autumn evening = jesienny wieczór autumn evening
5. November evening = Wieczór listopadowy November evening
6. June evening = Wieczór czerwcowy June evening
7. August evening = Wieczór sierpniowy August evening
8. September evening = Wieczór wrześniowy September evening
9. October evening = Wieczór październikowy October evening
10. July evening = Wieczór lipcowy July evening
11. May evening = Wieczór majowy May evening
12. April evening = Wieczór kwietniowy April evening
13. January evening = Wieczór styczniowy January evening
  • The textures are gray and hard, like the cold January evening on which it was performed.
  • Their meeting, at a Thai restaurant on a rainy January evening in 1999, went well.
  • One January evening her dilemma took a strange turn.
  • The line was out the door even on a frigid January evening.
  • Flash forward 30 years, to an early January evening in 1997.
  • He telephoned her one January evening last year to ask her out.
  • Joe comes home one January evening with a magnum of champagne.
  • We first met about 10 years ago on a bleak January evening.
  • Their parents died in a car accident on a frosty January evening.
  • A pleasant way to spend a cold January evening!
14. December evening = Wieczór grudniowy December evening
15. fall evening = upadek wieczór fall evening
16. evening of one's life = wieczór z czyjś życie evening of one's life
17. February evening = Wieczór lutowy February evening
18. midsummer evening = letni wieczór midsummer evening
19. morning evening = poranny wieczór morning evening
(3) music, gala, March, cabaret
Kolokacji: 4
evening + rzeczownik
Kolokacji: 126
evening news • evening meal • evening dress • Evening Standard • evening gown • evening sky • evening clothes • Evening Star • ...
evening + czasownik
Kolokacji: 54
evening begins • evening comes • evening goes • evening ends • evening includes • evening wears • ...
czasownik + evening
Kolokacji: 11
spend the evening • hold on the evening • make for an evening • look to an evening • air on Sunday evenings • ...
przymiotnik + evening
Kolokacji: 95
early evening • Good evening • previous evening • late evening • warm evening • recent evening • pleasant evening • long evening • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.