"evening drink" — Słownik kolokacji angielskich

evening drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój wieczorowy
  1. evening rzeczownik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They will be good places for evening drinks, private parties, sun bathing.

    Podobne kolokacje: