14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"entity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

entity rzeczownik

rzeczownik + entity
Kolokacji: 17
government entity • business entity • state entity • mirage entity • solo entity of Somalia • ...
entity + czasownik
Kolokacji: 42
entity calls • entity uses • entity operates • entity exists • entity makes • ...
czasownik + entity
Kolokacji: 50
entity called • entity known • create an entity • entity represented • see as an entity • ...
przymiotnik + entity
Kolokacji: 199
separate entity • political entity • private entity • single entity • legal entity • independent entity • corporate entity • different entity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(8) new, basic, original
Kolokacji: 3
(10) commercial, nonprofit
Kolokacji: 2
(12) powerful, omnipotent
Kolokacji: 2
1. local entity = miejscowy podmiot local entity
2. national entity = krajowy podmiot national entity
3. municipal entity = miejska jednostka municipal entity
4. sub-national entity = regionalna jednostka sub-national entity
  • Promises are usually based on the rosiest of possible futures, a strong economy and cooperative leaders of legislatures and sub-national entities.
  • It is not certain how Artsakh was administered as a sub-national political entity within Armenia.
  • The state is the world's sixth largest sub-national entity, with an area of 1,852,642 km.
  • This often consists of matches involving sub-national entities such as islands, colonies or autonomous regions.
  • California is the most populous sub-national entity in North America.
  • It is also the seventh most populous sub-national entity in the world.
  • (This list may not contain all historical rubles, especially rubles issued by sub-national entities)
  • The project will research and present four case studies of how federal or central government money is presently distributed to sub-national entities.
  • A state bird is the insignia of a state (sub-national entity).
  • It is also the seventh-most populous sub-national entity in the world, with over 91 million inhabitants.
5. non-state entity = niepaństwowa jednostka non-state entity
6. domestic entity = krajowa jednostka domestic entity
(17) physical, mental, psychic
Kolokacji: 3
(27) responsible, certain
Kolokacji: 2
(28) financial, hostile, military
Kolokacji: 3
(29) biological, natural, covered
Kolokacji: 3
(30) geographical, geographic
Kolokacji: 2
(32) clinical, terrorist, neutral
Kolokacji: 3
(35) stable, static, permanent
Kolokacji: 3
(38) complex, elusive
Kolokacji: 2
(39) artificial, amorphous
Kolokacji: 2
(40) molecular, dynamic, mechanical
Kolokacji: 3
(42) non-human, regulatory, weak
Kolokacji: 3
(47) Bosnian, urban
Kolokacji: 2
przyimek + entity
Kolokacji: 15
between entities • by entities • of entities • to entities • with entities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.