14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"entity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

entity rzeczownik

rzeczownik + entity
Kolokacji: 17
government entity • business entity • state entity • mirage entity • solo entity of Somalia • ...
entity + czasownik
Kolokacji: 42
entity calls • entity uses • entity operates • entity exists • entity makes • ...
czasownik + entity
Kolokacji: 50
entity called • entity known • create an entity • entity represented • see as an entity • ...
przymiotnik + entity
Kolokacji: 199
separate entity • political entity • private entity • single entity • legal entity • independent entity • corporate entity • different entity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(8) new, basic, original
Kolokacji: 3
(10) commercial, nonprofit
Kolokacji: 2
(12) powerful, omnipotent
Kolokacji: 2
1. local entity = miejscowy podmiot local entity
2. national entity = krajowy podmiot national entity
3. municipal entity = miejska jednostka municipal entity
  • At this point, the island was divided into three municipal entities.
  • However, many political and social institutions remained organized around the former municipal entities eliminated in 1971.
  • The slide in interest rates allowed a number of corporate and municipal entities to issue new debt.
  • The types and nature of these municipal entities varies from state to state.
  • Texas' 31st Legislature chartered the city as a political and corporate municipal entity in 1909.
  • Most of these simply lost their identity through name changes, or growth and absorption into other municipal entities.
  • The law was also specified so that private and municipal entities could not operate their own wireless network.
  • Law enforcement in Mexico is divided between federal, state, and municipal entities.
  • "It is a testimony to the success of a partnership between private and municipal entities."
  • Mexican law enforcement is divided between federal, state, and municipal entities.
4. sub-national entity = regionalna jednostka sub-national entity
5. non-state entity = niepaństwowa jednostka non-state entity
6. domestic entity = krajowa jednostka domestic entity
(17) physical, mental, psychic
Kolokacji: 3
(27) responsible, certain
Kolokacji: 2
(28) financial, hostile, military
Kolokacji: 3
(29) biological, natural, covered
Kolokacji: 3
(30) geographical, geographic
Kolokacji: 2
(32) clinical, terrorist, neutral
Kolokacji: 3
(35) stable, static, permanent
Kolokacji: 3
(38) complex, elusive
Kolokacji: 2
(39) artificial, amorphous
Kolokacji: 2
(40) molecular, dynamic, mechanical
Kolokacji: 3
(42) non-human, regulatory, weak
Kolokacji: 3
(47) Bosnian, urban
Kolokacji: 2
przyimek + entity
Kolokacji: 15
between entities • by entities • of entities • to entities • with entities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.