PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"entirely" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

entirely przysłówek

czasownik + entirely
Kolokacji: 279
consist entirely • composed entirely • depend entirely • disappear entirely • focus entirely • rely entirely • entirely covered • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 67
6. built entirely = zbudowany całkowicie built entirely
9. entirely covered = całkowicie przykryć entirely covered
10. lie entirely = skłam całkowicie lie entirely
11. shot entirely = strzał całkowicie shot entirely
12. entirely lost = całkowicie przegrać entirely lost
13. made entirely = zrobiony całkowicie made entirely
14. written entirely = napisany całkowicie written entirely
15. run entirely = pobiegnij całkowicie run entirely
16. produced entirely = wyprodukowany całkowicie produced entirely
17. entirely gone = całkowicie przebyty entirely gone
20. removed entirely = usunięty całkowicie removed entirely
21. constructed entirely = skonstruowany całkowicie constructed entirely
23. funded entirely = sfinansowany całkowicie funded entirely
25. come entirely = przyjdź całkowicie come entirely
26. entirely agree = całkowicie się zgadzać entirely agree
27. left entirely = w lewo całkowicie left entirely
30. miss entirely = opuść całkowicie miss entirely
32. financed entirely = sfinansowany całkowicie financed entirely
34. live entirely = żyj całkowicie live entirely
35. made up entirely = umalowany całkowicie made up entirely
36. created entirely = stworzony całkowicie created entirely
37. work entirely = pracuj całkowicie work entirely
42. entirely rebuilt = całkowicie odbudować entirely rebuilt
43. cease entirely = ustój całkowicie cease entirely
45. entirely ignore = całkowicie zignoruj entirely ignore
46. entirely lack = całkowicie brak entirely lack
47. entirely closed = całkowicie zamknąć entirely closed
50. entirely owned = całkowicie posiadać entirely owned
51. entirely filled = całkowicie napełnić się entirely filled
52. fall entirely = spadnij całkowicie fall entirely
53. concentrate entirely = skoncentruj się całkowicie concentrate entirely
54. stop entirely = zatrzymaj się całkowicie stop entirely
56. entirely satisfy = całkowicie zaspokój entirely satisfy
57. staffed entirely = zatrudniony pracowników całkowicie staffed entirely
58. set entirely = umieść całkowicie set entirely
59. rest entirely = reszta całkowicie rest entirely
61. fail entirely = doznaj niepowodzenia całkowicie fail entirely
62. used entirely = użyty całkowicie used entirely
64. conducted entirely = zaprowadzony całkowicie conducted entirely
65. sung entirely = zaśpiewany całkowicie sung entirely
67. drawn entirely = narysowany całkowicie drawn entirely
entirely + przymiotnik
Kolokacji: 262
entirely different • entirely new • entirely possible • entirely sure • entirely clear • entirely dependent • entirely true • entirely free • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.