"entirely gone" — Słownik kolokacji angielskich

entirely gone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie przebyty
  1. go czasownik + entirely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    She was almost entirely gone, which is what I would be in the same situation.

    Podobne kolokacje: