"come entirely" — Słownik kolokacji angielskich

come entirely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjdź całkowicie
  1. come czasownik + entirely przysłówek
    Silna kolokacja

    The money behind the group, the professor said, comes entirely from private donors.

powered by  eTutor logo