"run entirely" — Słownik kolokacji angielskich

run entirely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij całkowicie
  1. run czasownik + entirely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The 1975 race took four days and was run entirely in Colorado.

powered by  eTutor logo